กล่องสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม กล่อง เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่ง จากวัสดุกระดาษ การพิมพ์ การตกแต่ง และการบรรจุหีบห่อ ใช้วัสดุคาร์บอนต่ำและการตกแต่งทั้งหมด เป็นบรรจุภัณฑ์แนวใหม่และเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว